Soefi organisaties die actief zijn in Nederland

Iedere organisatie is geïnspireerd op het gedachtengoed van Hazrath Inayat Khan en heeft dat op een eigen wijze vormgegeven.

Zelfstandige regionale Soefi-organisaties

Landelijke Soefi-organisaties

Op de betreffende site is informatie te vinden over de plaatselijke centra, die zijn aangesloten bij deze organisatie.

Soefi tempel ‘Murad Hassil’:www.soefitempel.nl

Centraal punt voor de Soefi-bijeenkomsten in Nederland is de Soefi tempel, die in Katwijk staat.

Landelijke activiteiten

Vele landelijke en plaatselijke soefi-activiteiten zijn te vinden op: www.soefikalender.nl