Diensten

Rond een gekozen thema, geënt op het dagelijks leven, worden teksten gelezen uit de geschriften van de grote wereldreligies en vindt er een toespraak plaats. Tevens is er stilte en muziek.

De diensten beginnen om 11.00 uur en worden gehouden op iedere derde zondag van de maand in het gebouw van de “Odd Fellows”(schuin tegenover het NS station), Hendrik de Ruiterstraat 2, Assen. In juli en augustus zijn er geen diensten.

De toegang is vrij. Iedereen is van harte welkom.

Open activiteiten
(iedereen is welkom)

Meditatie

Deze activiteit biedt de mogelijkheid om in het drukke leven van alle dag even stil te worden en tot jezelf te komen. Er is o.a. stilte, (geleide) meditatie, teksten en muziek.

De avonden zijn op de eerste woensdag van de maand.

Verkenning van spirituele thema’s

Op deze avond wisselen we met elkaar van gedachten rond een spiritueel thema. Er is tijd voor eigen inbreng van gedachten, gevoelens en ervaringen. Daarnaast is er aandacht voor teksten uit het Soefisme bij dit onderwerp. Deze avonden zijn op de tweede woensdag van de maand.

Activiteiten op uitnodiging

Gatha-kring

Samen zoeken we naar verdieping en verinnerlijking m.b.v. teksten uit de Gatha’s. ‘De Gatha’s’ is een boek van Hazrath Inayat Khan. Deze avonden zijn voor moerieds en leden die zich nadrukkelijk verder willen verdiepen in het Soefisme en vinden op de vierde woensdag van de maand plaats.

Zikar

Een Soefi-oefening. Zikar is Arabisch voor ‘referentie’, ‘herinnering’. Tijdens de oefening probeert de ziel zich haar ware oorsprong en identiteit te herinneren; het ware Zelf.

Spiritual Healing

In verbondenheid met elkaar richten we ons via gebed en stilte op de geneeskracht van de Ene.

Gita-kring

Samen zoeken we naar verdieping en verinnerlijking m.b.v. teksten uit de Gita’s. ‘De Gita’s’ is een boek van Hazrath Inayat Khan.

De open activiteiten en de activiteiten op uitnodiging worden gehouden op De Wouden 1, Assen. De avonden beginnen om 19.45 uur. Voor meer informatie zie bij contact onze contactgegevens of onze nieuwsbrief. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden.

In het hart dat gelukkig is, ontspringt een fontein, die water van omhoog uitstort
en mettertijd bloemen en vruchten voortbrengt.