De Schepper gaat schuil in zijn schepping.

Doelstellingen

De Vereniging Universeel Soefisme Assen streeft de volgende doelstellingen na:

1. Het inspireren, ondersteunen en begeleiden van mensen op hun spirituele pad, gebaseerd op het gedachtegoed van de Indiase Soefi leraar en mysticus Hazrath Inayat Khan.

2. Het zichtbaar maken van de diepe eenheid die er is tussen alle mensen en al het leven op aarde, waarbij liefde en respect de gemeenschappelijke basis zijn om elkaar te ontmoeten.

3. Samenwerken met alle organisaties die vanuit de traditie van Hazrat Inayat Khan het Soefisme vormgeven.

4. Ruimte bieden aan het gedachtegoed van andere mystieke bronnen en leraren uit verleden en heden.

Stilte

In stilte … voorbij je gedachten …
vind je innerlijke rust.

Waar wordt het woord van God gehoord?
In stilte.

Spreken is een levensteken.
Stilte het leven zelf.

 .  Hoofdlijnen beleidsplan
De vereniging Universeel Soefisme Assen realiseert haar doelen door:
1. Activiteiten te organiseren, zoals o.a. diensten, meditatie-avonden, gespreksavonden, kringen;
2. Een nieuwsbrief, minimaal 3 keer, per jaar uitgegeven;
3. Begeleiding geven aan mensen die het innerlijk pad van het Soefisme willen volgen.
4. Trainingen te geven aan het eigen kader;
5. Contact te onderhouden met andere Soefi-organisaties in de vorm van werken aan onderlinge samenwerking en door het stimuleren van deelname aan landelijk georganiseerde Soefi-activiteiten.
6. Bekendheid geven aan de eigen organisaties door o.a. een website, facebook, flyers en mail

Bestuurssamenstelling en functie
G. van der Zande – voorzitter
J.W. Vinke – secretaris
P.L.G. Buisman – penningmeester
H. Knoop – bestuurslid

RSIN-nummer
Het RSIN-nummer van de Vereniging Universeel Soefisme Assen is: 8610.69.389.

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur en de commissies genieten geen bezoldiging.
De door hen in de uitoefening van hun functies gemaakte kosten worden vergoed.

 

Ethische code en klachtencommissie

De vereniging werkt met een ethische code en klachtencommissie conform de afspraken verwoord in de notitie ‘Ethische code en klachtencommissie. U kunt hier het document: Ethische code en klachtencommissie downloaden.