Hazrath Inayat Kahn, 1921, Jena, Duitsland

Kern

Het Universeel Soefisme is een spirituele levenshouding die een antwoord geeft op het verlangen van mensen naar geestelijke groei en vrijheid. Het is voedsel voor onze ziel.
Deze levenshouding helpt mensen om hun hart te openen, het licht van hun ziel te ontdekken, hun ego te beteugelen en zich te richten op liefde, harmonie en schoonheid.
Het Universeel Soefisme is een kompas voor het dagelijks leven. Ieder mens, met zijn eigen religie of levensbeschouwing, is waardevol. Samen geven wij het leven op aarde vorm.
Het leven en het werk van de Indiase mysticus en musicus Hazrat Inayat Khan (1882-1927) is de belangrijkste inspiratiebron voor het Universeel Soefisme. Zijn toespraken, later in boeken verschenen, bieden verrassende perspectieven op alle vraagstukken waarmee wij te maken krijgen in ons leven.
Over het leven en de nalatenschap van Hazrath Inayat Khan gaat onderstaande en Nederlands wondertitelde video met de naam: De Weg van het Hart.

Geluk ligt in het denken en doen van dát, wat men als schoon beschouwt.

Buiten de nauwe grenzen van ras en volk kunnen wij allen één zijn, omdat wij allen toebehoren aan één God.

Er is geen groter Heilig Boek dan de Natuur, want de natuur is het leven zelf.

Hazrat Inayat Khan