De Schepper gaat schuil in zijn schepping.

Doelstellingen

De Vereniging Universeel Soefisme Assen streeft de volgende doelstellingen na:

  1. Het inspireren, ondersteunen en begeleiden van mensen op hun spirituele pad, gebaseerd op het gedachtegoed van de Indiase Soefi leraar en mysticus Hazrath Inayat Khan.
  2. Het zichtbaar maken van de diepe eenheid die er is tussen alle mensen en al het leven op aarde, waarbij liefde en respect de gemeenschappelijke basis zijn om elkaar te ontmoeten.
  3. Samenwerken met alle organisaties die vanuit de traditie van Hazrat Inayat Khan het Soefisme vormgeven.
  4. Ruimte bieden aan het gedachtegoed van andere mystieke bronnen en leraren uit verleden en heden.

Stilte

 

In stilte … voorbij je gedachten …

vind je innerlijke rust.

 

Waar wordt het woord van God gehoord?

In stilte.

 

Spreken is een levensteken.

Stilte het leven zelf.